Kick Center oferuje współpracę firmom w zakresie :

 

 

1. Zajęć zbiorowych dla pracowników firm.
2. Zajęć indywidualnych.
3. Zajęć wyjazadowych w trakcie zjazdów i imprez firmowych.

4. Pokazów sportów walki na terenie firm lub pokazów wyjazdowych.
5. Spotkań motywacyjnych z Mistrzami Świata sportów walki.

6. Współpracy w zakresie reklamy.

7. Innych działań sportowo -marketingowych ustalonych z firmą.